Wake up!

2c4672a2f95c698bea541e7f4a44de1f

Gaven van de Geest’, zijn niet van deze tijd. “Bijzondere gaven, zoals tongentaal en de gave van genezing, kwamen vooral voor in de vroege kerk (de eerste gemeenten) Toen was de bijbel beperkt beschikbaar en moest het christendom zich min of meer bewijzen te midden van vele andere godsdiensten. De Heere geeft deze bijzondere gaven soms nog,  bijvoorbeeld als het evangelie te midden van het volstrekte heidendom wordt verkondigt.” 

De bovenstaande quote stond in een boek wat ik recent onder ogen kreeg; een godsdienst boek dat wordt gebruikt op een reformatorische school.  Ik vraag me al een tijdje af of wij wel goed bezig zijn in Nederland wat betreft dit onderwerp. Sowieso ben ik over het algemeen wat tegendraads, ik wil het wiel zelf uitvinden. Ik geloof best dat wat wijze mensen en theologen in het verleden hebben bedacht een kern van waarheid bevat, of in veel gevallen zelfs een heel groot gedeelte van de waarheid, maar niets anders als de Bijbel zelf geld voor mij als toetssteen.

Ik ben kritisch geworden, onder andere door bovenstaande gevallen. De bijbel wordt niet gebruikt als leidraad maar als middel om een eigen bedacht verhaal te ondersteunen. Mocht de originele tekst niet bevallen, dan schrijven we een uitleg die voor de meeste mensen maar half te begrijpen is en dus voor waar wordt aangenomen. Een kleine groep die de theologische hoogstandjes wel kan volgen, stelt vragen. Dit zijn de meest vervelende mensen die je in de gemeente kan hebben, het zijn onrustzaaiers. Altijd maar vragen, altijd maar anders als dat we het gewend zijn.

“We doen het al jaren zo, waarom nu veranderen?”

Als iets een waarheid was 100 jaar geleden, dan zou het nu nog steeds waar moeten zijn toch? Als wat ‘onze kerkvaders hebben geschreven’ zo waardevol is voor nu, waarom worden dan alleen maar bepaalde gedeelten van wat zij verkondigden nu nog gepredikt?  Thomas á Kempis wordt aangehaald in een vurige preek over bekering over ‘de enige weg tot Christus is door ellende-verlossing-dankbaarheid’ (strikt in deze volgorde) terwijl in zijn boek “Navolging van Christus” wordt gesproken over 5 verschillende manieren.
Luther en Calvijn, dat waren nog eens geleerde christenen. We danken God voor deze wijze mensen en gebruiken gedeelten van hun kennis om onze theologische verhalen aan op te hangen. Wat wordt vergeten, is dat deze twee kerkvaders groot voorstander waren van onderdompeling, en tegen besprenging bij de doop, en dat Luther na het preken in de consistorie aan het bier ging. (RD)
Die vriend Maarten Luther was sowieso wel een held, de volgende uitspraak deed mij bulderen van het lachen: 

“Whoever drinks beer, he is quick to sleep; whoever sleeps long, does not sin; whoever does not sin, enters Heaven! Thus, let us drink beer!”

(Zie de volgende bronnen:  GoodreadsRD en BijbelseOverdenkingen onder aan de pagina)
Ik heb helemaal geen zin om te zeuren, ik wil niet stoken. Het enige wat ik probeer te zeggen is:

Wordt wakker! Slaap niet langer door!

Dit verhaal is niet om mijn gelijk te halen of om de wereld eens goed ‘de waarheid’ te vertellen. Ik geloof niet in één waarheid, behalve die waarheid die in Christus zelf ligt. Zoals eerder gezegd geloof ik best dat er mensen zijn die een gave hebben gekregen om de bijbel uit te leggen, en ik geloof dat we deze mensen moeten koesteren, maar niet blind navolgen. Verandering is niet zozeer wat ik zoek, ik zoek vernieuwing.

Vernieuwing in de kerk, vernieuwing in christelijk Nederland. Een beweging die weer de Bijbel durft te lezen voor zichzelf, mensen die echt geloven dat God tot hen spreekt door Zijn woord! Dat de oproep tot bekering ook geldt voor mij, dat ook ik de opdracht krijg om het Evangelie aan te nemen!
(Joh1:12, Rom10:9-13, Jesaja 55)
Waar ik van droom is een Nederland dat zich losmaakt van alle belemmeringen die zijn opgelegd, mensen die weer vrij tot Christus gaan! Ik droom van een Nederlandse kerk waarin we niet elkaar veroordelen of ‘de waarheid voorschrijven’ maar elkaar opbouwen en aanmoedigen om naar Jezus toe te gaan. Om naar die God te gaan en Hem te vragen wat Waarheid is, om Hem aan te nemen als onze enige Waarheid.

Het begint morgen te worden, ik ontwaak uit mijn droom. De werkelijkheid komt als een kloppende hoofdpijn mijn hoofd binnen…

 

Toen ik begon met schrijven was ik van plan om het te hebben over de gaven van de geest. Ik wilde vertellen waarom ik denk dat wij als Nederlandse christenen veel te weinig gebruik maken van de gaven die we tot onze beschikking hebben. Ik zal hier een latere blog aan wijden, niet omdat ik de waarheid in pacht heb maar omdat het laatste woord daarover nog niet gezegd is.
Voor nu rest de vraag:

“Door wie of wat laat jij jou de waarheid vertellen?!”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *