Tag Archives: Calvijn

Wake up!

2c4672a2f95c698bea541e7f4a44de1f

Gaven van de Geest’, zijn niet van deze tijd. “Bijzondere gaven, zoals tongentaal en de gave van genezing, kwamen vooral voor in de vroege kerk (de eerste gemeenten) Toen was de bijbel beperkt beschikbaar en moest het christendom zich min of meer bewijzen te midden van vele andere godsdiensten. De Heere geeft deze bijzondere gaven soms nog,  bijvoorbeeld als het evangelie te midden van het volstrekte heidendom wordt verkondigt.”  Continue reading

Dopen

Doop---Sela---met-de-Heer-begravenAls ik vandaag de dag om me heen kijk, zie ik vraagtekens. Jongeren en ouderen die het niet meer snappen. Het leven gaat zo snel; zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Neem bijvoorbeeld de doop; is het nou goed om als volwassene gedoopt te worden? Of is de kinderdoop wat God wil? Is de besprenging die deze dagen bij de kinderdoop wordt gebruikt wel bijbels? Mag ik, als ik als kind gedoopt ben, mij opnieuw laten dopen? Mag ik, als ik al als kind gedoopt ben, mij laten dopen? Is de volwassendoop niet hetzelfde als belijdenis doen? Continue reading