Tag Archives: Gods leiding

Christelijk daten

Jellyfish“Als ik jou zie wilde ik dat we nog in het paradijs leefden.”  Niet? “Voor jou zou ik wel 7 jaar schaapherder willen zijn.”(Genisis 29:18) Ook niet? Geef me nog één kans: “Als ik ooit nog eens op een dorsvloer wakker wordt hoop ik dat jij aan mijn voeten ligt.”
                                     *En ze zoenden nog lang en gelukkig.* Continue reading

Godsleiding in het leven van Jefta

achter-de-wolken-2-328796 (2)Ik zat op de bank na het eten. Mijn ouders zijn er van overtuigd dat structuur, rust en regelmaat goed zijn voor het gezinsleven; rust word gekenmerkt door de regel: als je het eten op hebt mag je op de bank een boek gaan lezen. Dit heeft te maken met de oplopende gemoederen aan tafel als iemand zich verveelt en begint met zeuren. Structuur en regelmaat worden zichtbaar als de bijbel word gepakt om de maaltijd te besluiten. Continue reading

Gods leiding in het leven van Jona (deel II)

blind (2)De vorige blog eindigde met het feit dat God genadig was voor Ninevé en weer denk je dat het verhaal is afgelopen; Jona luisterde niet naar God, er komt een storm, de zeelieden gooien hem in de zee, hij verdrinkt niet, maar wordt opgeslokt door een vis, en uitgespuugd op het land, hij gaat naar Ninevé, preekt daar, iedereen bekeert zich en God ziet van zijn oordeel af. Einde. Continue reading

Gods leiding in je leven

AfbeeldingOke, ik ga nu iets heel vreemds doen. Ik ga schrijven over Gods leiding in je (mijn) leven.
Opzich is dat niet zo vreemd, omdat ik weet en merk dat er veel vragen zijn over dit onderwerp, nee het is meer omdat ik op dit moment helemaal niet weet wat God aan het doen is, hoe Hij mijn leven leidt. Een blog schrijven over ‘Gods leiding in je leven’ een uur nadat je relatie is uitgegaan is niet het meest logisch. Continue reading