Tag Archives: kerk

Wake up!

2c4672a2f95c698bea541e7f4a44de1f

Gaven van de Geest’, zijn niet van deze tijd. “Bijzondere gaven, zoals tongentaal en de gave van genezing, kwamen vooral voor in de vroege kerk (de eerste gemeenten) Toen was de bijbel beperkt beschikbaar en moest het christendom zich min of meer bewijzen te midden van vele andere godsdiensten. De Heere geeft deze bijzondere gaven soms nog,  bijvoorbeeld als het evangelie te midden van het volstrekte heidendom wordt verkondigt.”  Continue reading

Je bent een hamburger

mcdonalds_double_cheeseburger (2)Afgelopen donderdag was ik in Apeldoorn bij een  avond van Stichting JijDaar. Ik ben vrijwilliger bij deze jongerenavonden, dus op zich is het niet echt vreemd dat ik daar was. Deze avond was Eddy Bakker de spreker, en in een volgende blog zal ik wat verder in gaan op het onderwerp wat werd behandeld die avond: ‘kijken met andere ogen’. Nu wil ik er een quote van Eddy uitlichten die mij aansprak: “In een christelijk gezin geboren worden betekent niet dat je Christen bent.
Als je in de MC-donalds bent geboren ben je toch ook geen hamburger?”

-Eddy Bakker- Continue reading